O hospicjum

Hospicjum domowe „Sokrates” działa w Pruszkowie od października 2010 r. Zostało założone przez lek. med. Janusza Furmana - internistę. Kontrakt z NFZ Hospicjum posiada od 1 stycznia 2012 r.

Miejsce siedziby Hospicjum nie jest przypadkowe. Na potrzebę zapewnienia świadczeń hospicjum domowego na tym terenie wskazywały opinie środowiska lekarskiego Pruszkowa i okolic.

Istnienie takiej potrzeby potwierdzało także wieloletnie doświadczenie pracy w zakresie usług hospicyjnych dr. Janusza Furmana: Hospicjum Stacjonarne Caritas w Warszawie – 2,5 roku, Fundacja Hospicjum Onkologiczne im. Św. Krzysztofa w Warszawie – usługi stacjonarne i domowe – 2,5 roku, Hospicjum Domowe Archidiecezji Warszawskiej – 5 lat. Dr Janusz Furman udziela świadczeń medycznych pacjentom Hospicjum „Sokrates” oraz pełni w nim funkcję Kierownika. Hospicjum zatrudnia zespół lekarzy i pielęgniarek, a także psychologa, fizjoterapeutę. Raz w tygodniu w siedzibie Hospicjum pełni dyżury wyznaczony przez Kierownika lekarz.

O dyżurach poinformowane są rodziny pacjentów. Wszyscy członkowie personelu udzielającego świadczeń pacjentom Hospicjum posiadają kwalifikacje zawodowe do udzielania świadczeń w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej, potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

Świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej w warunkach Hospicjum domowego „Sokrates” są realizowane przy zachowaniu poniższych zasad:
1. całodobowy dostęp przez 7 dni w tygodniu do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych
przez lekarza;
2. porady lekarskie w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż 2 w miesiącu;
3. całodobowy dostęp przez 7 dni w tygodniu do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych
przez pielęgniarkę;
4. wizyty pielęgniarskie w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż 2 w tygodniu;
5. pozostały personel – porady lub wizyty ustalane indywidualnie przez lekarza.

W trakcie sprawowania opieki, podczas każdej wizyty, chorzy i ich rodziny/opiekunowie otrzymują dokładne zalecenia dotyczące dalszego postępowania pielęgnacyjnego i leczniczego. Otrzymują także informację o numerach telefonów personelu hospicjum domowego, gotowego do udzielenia porad telefonicznych w każdym dniu tygodnia i w razie potrzeby do udzielenia wizyty w domu oraz są informowani o innych formach opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz zasadach jej prowadzenia.
www.hospicjumsokrates.pl